Ans Sprook hätt sech verändert

Wie de Kids noch Blaage worre,
datt öss doch all so lang her.
Domols wird noch Platt gesprooke,
vandaach kann datt bald kenne mehr.

Doch ock sprääke sät man nitt mehr,
getalkt hört sech vööl bäter aan.
Doch watt in een Talkshow so vertellt werd,
dorvan krecht man bald de Wahn.

Vader, Moder, Söster, Brüjer,
datt säät man vandaath doch nie.
Wie in England düüt man sägge:
Dor dattöss minn family.

Wenn enn Dern fengt anne freje,
stellt sej öhre Freund nitt vör.
Sej säät: Glick, so gäge sewe
steht minne lover vör de Döör.

Früjer ennn Inkoopsbommel,
denn miek man nitt jeden Dach,
doch vandaach dor geht man shopping
van morges bis bald inne Nach.

Früjer, wenn man rond onn dick woor,
oot man kalo rienärm,
vandach ät man Light- Produkte
onn stoppt dormett voll denn Därm.

Ock vandaach dor säät man döcker:
Dou böss doch total bekloppt
onn wenn sech datt nitt flott ändert,
werd man inne Psychiatrie gestoppt.

Wor man früjer doof innet Köppke
onn man sach: Eck glöw, eck spenn,
sach man: Wenn sech datt nitt ändert,
dann moße nor de Klappsmöll henn.

Früjer deij man ock Feste fiere,
eder hätt das ess gedohn,
vandaach düüt man jeden Owend
opp en andre Feete gohn.

Inne Scholl muss man pariere,
sons krech man watt mette Stock,
vandaach sägge schon die Krottsäck:
Dordropp häpp eck nau kenn Bock.

Strije dünn de Lüj sech ömmer,
doch kenne hätt mer rechtech Krach,
doch Stress onn Zoff,
denn brengt nau manche sogar ömm enn guje Nach.

Früjer wor man alt onn röstech,
vandaach säät man dor power föör
onn wenn dann noch enne geil öss,
ö ss da tockk enn groqt Malör.

Onn datt neuste Wort, datt öss
doch nau allmählech schon nen Hitt.
Wett dann kenne, datt Millennium
einfach nur2000hitt?

Jo, die Sprock hätt sech verändert,
doch eck feen se garnitt schlech,
weil eck cool onn ock nitt doof bön,
feen eck mech dormett turech.

Doch datt mott eck ehrlech sägge:
Ons Platt, datt öss ock watt wehrt,
weil die schönste Sprook öss ömmer die Sprook,
die‘ Moder ons gelehrt.

"eingesandt von Brigitte Brünken"

Themen in diesem Beitrag:

Gedichte
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner